O bilingwizmie słów kilka

O bilingwizmie słów kilka

Ponad połowa ludzkości na kuli ziemskiej jest dwujęzyczna. Polska pozostaje wciąż w mniejszości państw, w których standardem jest posługiwanie się tylko jednym językiem. Dobrym przykładem dwujęzycznego państwa jest Belgia, w której oficjalnie mówi się po francusku,...