Tłumaczenia pisemne,
zwykłe i przysięgłe

W naszej pracy stosujemy normę ISO 17100:2015, która wyznacza standardy jakości dla branży tłumaczeniowej na całym świecie. Każde tłumaczenie stanowi osobny projekt. Dzięki dopracowanym procedurom jesteśmy w stanie obsługiwać najbardziej wymagających klientów. Oferujemy tłumaczenia przysięgłe w ponad 50 językach. Oferujemy również uwierzytelnienie tłumaczeń podpisem kwalifikowanym.

Tłumaczenia specjalistyczne

Od 1995 roku Yellow oferuje wysokiej jakości tłumaczenia pisemne w 58 językach świata. Nasz zespół to doświadczeni specjaliści – tłumacze i korektorzy, których kompetencje bazują na wykształceniu kierunkowym i wieloletniej praktyce translatorskiej. Współpracujemy z ponad 500 tłumaczami różnych języków specjalizujących się w różnych dziedzinach, a dzięki profesjonalizmowi naszych Project Managerów i wewnętrznym procedurom kontroli jakości zapewniamy naszym Klientom rzetelnie wykonane tłumaczenia, dostarczane w uzgodnionych terminach.

Jakość tłumaczeń według ISO 17100:2015

Co roku pomyślnie przechodzimy audyt zgodności z dedykowaną dla branży LSP normą ISO 17100:2015. Norma wyznacza standardy usług tłumaczeniowych i określa wymagania dotyczące kompetencji tłumaczy, korektorów oraz innych osób i podmiotów zaangażowanych w proces tłumaczenia. Określa również wymagania dotyczące procesu tłumaczenia, takie jak ocena jakości, zarządzanie projektem i jego dokumentacją. Norma ISO 17100:2015 ma na celu zapewnienie jakości usług tłumaczeniowych poprzez określenie standardów i wytycznych dotyczących procesu tłumaczenia oraz zapewnienie, że wszyscy uczestnicy procesu tłumaczenia spełniają określone wymagania.

Narzędzia CAT i pamięci tłumaczeniowe (TM)

Dzięki wykorzystywaniu w naszej codziennej pracy narzędzi CAT (Computer Assisted Translation tools), tworzymy dla każdego klienta dedykowane pamięci tłumaczeniowe (TM – Translation Memories). Wykorzystanie pamięci przyspiesza proces tłumaczenia i obniża jego jednostkowy koszt. W pewnym uproszczeniu – pamięć tłumaczeniowa to narzędzie w programie CAT, które przechowuje wcześniej przetłumaczone segmenty tekstu w celu ich ponownego wykorzystania podczas tłumaczenia nowych dokumentów. Dzięki temu przyspiesza się proces tłumaczenia, zachowuje spójność terminologii i stylu oraz poprawia ogólną jakość przekładu.

Optymalizacja kosztów rozliczanie projektowe

Tłumaczenia pisemne, zwykłe oraz przysięgłe, rozliczamy jako osobne projekty. Dzięki temu optymalizujemy koszty, a nasi klienci oszczędzają z nami od pierwszego zleconego tłumaczenia. Rozliczanie każdego tłumaczenia jako osobnego projektu jest prostsze i bardziej przejrzyste niż wynikowe zliczanie znaków. Klient otrzymuje wycenę całego projektu z góry, co ułatwia mu planowanie i kontrolę kosztów. Dodatkowo, dzięki użyciu pamięci tłumaczeniowych (TM), wiemy, jaki procent wartości możemy odjąć za występujące w tekście powtórzenia. Niekiedy obniża to finalny koszt tłumaczenia nawet o połowę!

Poufność, bezpieczeństwo danych i 5-letnia gwarancja

Bierzemy pełną odpowiedzialność za powierzone nam dokumenty. Z każdym klientem podpisujemy umowę o zachowaniu poufności (NDA). Na wykonane tłumaczenia pisemne udzielamy 5-letniej gwarancji. Państwa tłumaczenia są bezpiecznie przechowywane na naszym wewnętrznym serwerze. Możemy dosłać je Państwu nawet po kilku latach, lub w przypadku podobnych tekstów lub nowej wersji wcześniejszego dokumentu – wykonać bieżące zamówienie w oparciu o posiadane zasoby.  

Kontrola jakości Wewnętrzny zespół QA

Dokładność i precyzja tłumaczeń jest nadzorowana przez wewnętrzny zespół QA (Quality Assurance)Nasz Zespół QA odpowiada za kontrolę jakości tłumaczeń. Zadania te obejmują weryfikację poprawności, sprawdzenie spójności terminologicznej, gramatyki i interpunkcji, dostosowanie formatowania tekstu, a także zapewnienie zgodności z wytycznymi klienta i branżowymi standardami jakości. Celem zespołu QA jest zapewnienie, że tłumaczenia są przetwarzane zgodnie z wysokimi standardami jakości regulowanymi przez normę ISO 17100:2015.

Polisa OC odpowiedzialności zawodowej tłumacza

Jako profesjonalny dostawca usług branży LSP (Language Service Provider) posiadamy Polisę Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej dla biur tłumaczeń o wartości 1 mln PLN.

Tłumaczenia przysięgłe

Zawód tłumacza przysięgłego jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonującym w oparciu o ustawę z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U.2019.1326 t.j. z dnia 17 lipca 2019 r.).

Tłumaczenie przysięgłe ma charakter urzędowy i jest stosowane w przypadkach, gdy przetłumaczony dokument musi mieć moc prawną, np. w dokumentach osobowych, aktach notarialnych, aktach małżeństwa, dokumentach sądowych, a także w umowach i kontraktach międzynarodowych, czy sprawozdaniach finansowych.

Tłumaczenie przysięgłe musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego, który został zaprzysiężony przez odpowiedni organ państwowy i posiada uprawnienia do wykonywania i poświadczania tego rodzaju tłumaczeń. Tłumaczenie przysięgłe jest opatrzone podpisem tłumacza przysięgłego oraz pieczęcią, która potwierdza autentyczność tłumaczenia.

Tłumaczenie przysięgłe jest wiążące i ma moc prawną, dlatego też jest wymagane w obiegu urzędowym. W przypadku dokumentów takich jak np. akty urodzenia czy ślubu, dyplomy, akty notarialne tłumaczenie przysięgłe może być niezbędne, aby dokumenty te były uznane w innym kraju.

Uwierzytelnienie tłumaczenia podpisem kwalifikowanym

Podpisywanie tłumaczeń przysięgłych kwalifikowanym podpisem elektronicznym polega na zastąpieniu tradycyjnego podpisu tłumacza przysięgłego jego podpisem elektronicznym. W tym przypadku tłumaczenie jest najpierw wydrukowane, a następnie zeskanowany plik jest podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez tłumacza przysięgłego.

W Polsce, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym, tłumacze przysięgli mają możliwość podpisywania tłumaczeń kwalifikowanym podpisem elektronicznym od 1 lipca 2016 roku.

Sekretariat

tel. (+48) 71 344 80 01
e-mail: info@yellow.pl

h

Tłumaczenia pisemne

tel. (+48) 662 164 055
e-mail: tlumaczenia@yellow.pl

Konferencje

tel. (+48) 662 199 990
e-mail: konferencje@yellow.pl

Szkolenia językowe

tel. (+48) 508 241 361
e-mail: kursy@yellow.pl