Tłumaczenia maszynowe i postedycja

Tłumaczenia maszynowe stają się coraz doskonalsze i mamy z nimi do czynienia w wielu obszarach życia. Nadal jednak kluczowa dla ich jakości jest POSTEDYCJA. Czyli, według dawnej terminologii, korekta i weryfikacja wykonana przez człowieka. Dzięki naszemu zespołowi QA oferujemy tłumaczenia maszynowe w jakości tłumaczeń tradycyjnych, nazywanych coraz częściej: „human translations”.

Tłumaczenie maszynowe

Tłumaczenie maszynowe (MT – Machine Translation) to proces automatycznego tłumaczenia tekstu z jednego języka na inny przy użyciu specjalnych programów lub algorytmów. W tłumaczeniu maszynowym nie ma ingerencji ze strony człowieka w proces tłumaczenia; odbywa się on automatycznie. Tłumaczenie maszynowe opiera się na zaawansowanych technologiach lingwistycznych, w tym na algorytmach uczenia maszynowego i sieciach neuronowych, które analizują i przetwarzają duże ilości językowego materiału w celu poprawy jakości tekstu wynikowego. Tłumaczenie maszynowe jest coraz bardziej popularne ze względu na szybkość, niskie koszty i łatwość zastosowania, choć wciąż nie osiągnęło poziomu dokładności i jakości, które zapewniają tłumaczenia wykonane przez człowieka, (human translation”).

Dla dokładności tłumaczenia maszynowego bardzo duże znaczenie ma również kontekst. Tłumaczenia maszynowe nie zawsze są w stanie przetłumaczyć tekst w sposób kontekstowy, co może prowadzić do błędów i nieporozumień.

Jakość tłumaczenia zależy też od jakości źródła. W przypadku błędów lub wieloznaczności w tekście źródłowym, nie ma możliwości uzyskania poprawnego tekstu w procesie tłumaczenia maszynowego.

Tłumaczenia maszynowe są przydatne w przypadku szybkiego przetłumaczenia tekstu dla ogólnego zrozumienia jego sensu, lub w przypadku prostych, powtarzalnych tekstów. Treści bardziej skomplikowane, specjalistyczne, lepiej tłumaczyć zgodnie z normą ISO 17100:2015, określającą wymogi procesu przekładu i oczekiwanej jakości produktu dla branży LSP. 

Postedycja

Postedycja to proces weryfikacji tekstu przetłumaczonego przez system tłumaczenia maszynowego, który ma na celu dopracowanie tekstu i poprawienie jego jakości językowej. Celem postedycji jest poprawienie błędów tłumaczenia maszynowego, dostosowanie tekstu do specyfiki języka i kontekstu, a także poprawienie stylu i spójności tekstu.

Sekretariat

tel. (+48) 71 344 80 01
e-mail: info@yellow.pl

h

Tłumaczenia pisemne

tel. (+48) 662 164 055
e-mail: tlumaczenia@yellow.pl

Konferencje

tel. (+48) 662 199 990
e-mail: konferencje@yellow.pl

Szkolenia językowe

tel. (+48) 508 241 361
e-mail: kursy@yellow.pl