Szkolenia językowe dla firm

„Customized language training” – trening językowy szyty na miarę. Ta formuła jest naszą specjalnością od lat. Badamy starannie potrzeby klientów i układamy programy szkoleń pod kątem efektywności i skuteczności. Prowadzimy szkolenia on-line, in-door lub mieszane – częściowo stacjonarne, a częściowo zdalne.

Nowoczesne szkolenia językowe

Oferujemy szkolenia językowe dla firm, które pozwalają pracownikom na rozwijanie umiejętności językowych w sposób efektywny i dostosowany do ich potrzeb zawodowych. Nasze szkolenia językowe obejmują wszystkie poziomy, od początkującego po zaawansowany, oraz różne języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, polski dla cudzoziemców i wiele innych.

Nasi lektorzy są specjalistami w swoich dziedzinach i posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń językowych dla firm. Współpracujemy z doświadczonymi nauczycielami polskimi i native speakerami, posiadającymi co najmniej kilkuletnie doświadczenie i referencje. Rozpoczynając współpracę z nami, mają Państwo wgląd w dyplom i referencje lektora.

Oferujemy zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe. Dopasowujemy treści szkolenia do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzamy bezpłatny audyt kompetencji i placement test. Na tej podstawie przygotowujemy programy szkoleń.

Dzięki naszym szkoleniom językowym Państwa pracownicy zyskają łatwość w komunikacji z klientami zagranicznymi, poszerzą swoje umiejętności językowe oraz poznają specjalistyczną terminologię związaną z ich branżą. To wszystko przekłada się na lepsze wyniki firmy i większą konkurencyjność na rynku.

Szkolenia on-line lub stacjonarne

Zajęcia prowadzimy jako stacjonarne, on-line lub w formule mieszanej. Rodzaj zajęć zależy od potrzeb i wymagań Klienta. Do prowadzenia zajęć on-line używamy popularnych platform internetowych, takich jak Zoom lub Microsoft Teams. 

W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania szkoleniami on-line. Aktualnie ten tryb nauki jest na tyle dopracowany i popularny, że można uznać szkolenia on-line za równoprawny i równie skuteczny sposób nauki, co tradycyjne spotkania stacjonarne. 

Doświadczony lektor, korzystający z odpowiednich narzędzi, takich jak wirtualna tablica i udostępnianie multimediów, jest w stanie prowadzić zajęcia on-line ciekawie i skutecznie, budując przy tym relacje, dzięki którym nauka staje się łatwa i przyjemna. Jest to również kwestia wygody: w zajęciach można uczestniczyć nawet korzystając ze smartfona. 

W przypadku szkoleń grupowych rekomendujemy formułę mieszaną zajęcia on-line i stacjonarne, w uzgodnionych terminach. Ofertę przygotowujemy indywidualnie, aby odpowiadała potrzebom i wymaganiom Klienta.

Organizacja szkoleń audyt i placement test

Przed rozpoczęciem kursu oferujemy bezpłatny audyt kompetencyjny. Umożliwia on podział na grupy oraz ustalenie programu zajęć. Audyt obejmuje standardowo Placement Test oraz indywidualną rozmowę z każdym uczestnikiem, której celem jest ustalenie poziomu komunikacji językowej.

Placement test to narzędzie stosowane głównie w przypadku programów pracowniczych (grupowych). Jest to test leksykalno-gramatyczny, umożliwiający uszeregowanie uczestników według poziomu znajomości słownictwa i struktur gramatycznych.

Po przeprowadzeniu audytu, przedstawiamy Państwu sugestie dotyczące podziału na grupy, programu szkoleń oraz doboru pomocy dydaktycznych. 

Nadzór metodyczny w czasie trwania szkolenia

Nasz metodyk czuwa, aby program kursu był prawidłowo realizowany. Jeśli w trakcie szkolenia pojawią się nowe potrzeby związane z programem nauczania, modyfikujemy program tak, aby je uwzględnić.

Współpracę z Klientami i raportowanie postępów ułatwiają nam Internetowe Dzienniki Zajęć. Jest to program on-line, zapewniający naszym Klientom dostęp do aktualnych, zweryfikowanych danych dotyczących zrealizowanego materiału, frekwencji uczestników i statusu rozliczeń. 

Zapewniamy możliwość układania planów zajęć w dowolnych, wybranych przez Klienta dniach i godzinach. W przypadku konieczności odwołania zaplanowanych zajęć, wystarczy zawiadomić nas o tym z 1-dniowym wyprzedzeniem.

Testy i egzaminy

Wypracowany przez nas system testów i egzaminów umożliwia efektywną kontrolę i raportowanie realizacji programów nauczania. Częstotliwość i zakres testów sprawdzających ustalamy wspólnie z Klientem, w zależności od jego potrzeb i oczekiwań.

Badamy również poziom zadowolenia uczestników dzięki okresowym ankietom uzyskujemy cenne informacje zwrotne dotyczące satysfakcji uczestników. Uważna analiza ankiet pozwala nam modyfikować poszczególne elementy szkoleń, aby w jak największym stopniu odpowiadały one potrzebom uczestników. 

Raportowanie szkolenia po jego zakończeniu

Po zakończeniu kursu przedstawiamy raport końcowy zawierający informacje na temat zrealizowanego materiału, umiejętności zdobytych przez uczestników oraz sugestie dotyczące kontynuacji szkolenia.

Na życzenie Klienta sporządzamy indywidualne oceny każdego uczestnika według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common Reference Levels); każdy uczestnik otrzymuje również zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. 

Sekretariat

tel. (+48) 71 344 80 01
e-mail: info@yellow.pl

h

Tłumaczenia pisemne

tel. (+48) 662 164 055
e-mail: tlumaczenia@yellow.pl

Konferencje

tel. (+48) 662 199 990
e-mail: konferencje@yellow.pl

Szkolenia językowe

tel. (+48) 508 241 361
e-mail: kursy@yellow.pl