Ponad połowa ludzkości na kuli ziemskiej jest dwujęzyczna. Polska pozostaje wciąż w mniejszości państw, w których standardem jest posługiwanie się tylko jednym językiem. Dobrym przykładem dwujęzycznego państwa jest Belgia, w której oficjalnie mówi się po francusku, niderlandzku i niemiecku. Ponieważ w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła tendencja do mieszania się społeczeństw, coraz więcej maluchów inny język słyszy w domu, a inny na podwórku czy w przedszkolu. Nie jest to dla nich niczym zdumiewającym. Na czym poleca dwujęzyczność?

 

Bycie dwujęzycznym pozwala na rozwinięcie w mózgu zdolności, zwanej „comand system”. Odpowiada ona za umiejętność planowania i rozwiązywania problemów. Podwyższa również naszą koncentrację. Dlatego właśnie dwujęzyczne dzieci potrafią lepiej skupić się w hałasie albo w innych warunkach nie zawsze sprzyjających nauce. Nie mają one trudności z wykonywaniem kilku czynności jednocześnie, lepiej zapamiętują szczegóły i kojarzą fakty.

 

Jak wychować dziecko dwujęzyczne?

Dwujęzyczności towarzyszy wiele opowieści. Nie wszystkie z nich są jednak prawdziwe. Co niesie za sobą bilingwizm? Niektórzy rodzice są pełni obaw, że nauka więcej niż jednego języka będzie spowalniała rozwój małego dziecka. Doświadczenie uczy nas jednak, że dzieci, które jednocześnie przyswajają dwa języki, nie tylko szybciej się rozwijają, ale również cechują się lepszymi zdolnościami komunikacyjnymi. Wychowywanie dziecka dwujęzycznego nie różni się niczym od wychowania malucha, który posługuje się tylko jednym językiem, z tą różnicą, że w przypadku nauki dwóch języków normą jest, iż dziecku mieszają się słowa czy składnia zdań. Pamiętać jednak trzeba, że takie same błędy popełniają dzieci, które zaczynają uczyć się mówić nawet tylko w jednym języku. Co ważne, jednoczesne używanie kilku systemów językowych uaktywnia większe obszary mózgu. Badania wykazały, że nawet jeśli w danej chwili używany jest tylko jeden język, to działają także obszary związane z pozostałymi. Dzięki takiemu treningowi osoby dwu- lub kilkujęzyczne nie doświadczają problemów związanych z demencją starczą tak wcześnie, jak inni.

 

 

mamaw.uk

 

Bilingwizm — realne zagrożenia

Ważna jest świadomość tego, że dwujęzyczność nie jest cechą, która towarzyszyć będzie człowiekowi przez całe życie. Aby dobrze przyswoić dwa języki, należy nieustannie przebywać w otoczeniu, w którym można posługiwać się dwoma językami w tym samym czasie. Nabywanie dwóch systemów językowych w tym samym czasie to proces dynamiczny. W ciągu jego trwania może dojść do zupełnej bądź częściowej utraty języka ojczystego. To może z kolei doprowadzić do tzw. półjęzyczności. Warto więc pamiętać, że istotne jest nie tylko dobrze nauczenie się języka docelowego, ale także i zachowanie oraz ciągły rozwój języka ojczystego.

Na koniec prezentujemy krótki film, dotyczący dwujęzyczności dzieci i nauki języka polskiego za granicą.

 

 

Wszystkie osoby, które chciałyby nauczyć się drugiego języka, zapraszamy na kurs języka angielskiego we Wrocławiu.