Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne konsekutywne oraz symultaniczne. Dla kilkuset uczestników specjalistycznej konferencji lub podczas oprowadzania ważnych gości po nowej fabryce, ale też dla jednej osoby w Kancelarii Notarialnej. Oferujemy pełny zakres tłumaczeń ustnych, również przysięgłych. 

Tłumaczenia symultaniczne

Tłumaczenie symultaniczne to forma tłumaczenia ustnego, która polega na równoczesnym tłumaczeniu wypowiedzi mówcy na język docelowy. Tłumacz przekłada na żywo wypowiedź, która jest słyszana w słuchawkach lub poprzez system nagłośnienia. Tłumaczenie symultaniczne jest najczęściej wykorzystywane podczas konferencji, kongresów, spotkań międzynarodowych, gdzie uczestnicy posługują się różnymi językami.

Tłumaczenie symultaniczne wymaga od tłumacza biegłego posługiwania się oboma językami oraz wysokiej koncentracji uwagi, ponieważ musi on jednocześnie słuchać mówcy i tłumaczyć jego wypowiedź na język docelowy. Tłumaczenie symultaniczne wymaga również odpowiedniego wyposażenia technicznego, na które składa się: system nagłaśniający, kabina, sprzęt audio, słuchawki i mikrofony lub multifony, co zapewnia efektywne tłumaczenie dla dużej liczby słuchaczy.

Co do zasady, tłumacze pracują w kabinach w zespołach dwuosobowych.

Tłumaczenia konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne polega na przekładzie kolejnych fragmentów wypowiedzi mówcy w tzw. „segmentach” lub „blokach”, które tłumacz przekłada na język docelowy. W trakcie tłumaczenia mówca przerywa swoją wypowiedź, aby dać czas tłumaczowi na przetłumaczenie poprzedniego segmentu.

Tłumaczenie konsekutywne wykorzystywane jest najczęściej podczas spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń, wizyt studyjnych i innych sytuacji, w których tłumacz musi przetłumaczyć wypowiedzi uczestników spotkania na żywo. Tłumaczenie konsekutywne wymaga od tłumacza wysokiej biegłości językowej i umiejętności skupienia uwagi, ponieważ musi on słuchać uważnie wypowiedzi, aby zapamiętać całą jej treść, a następnie przekazać ją precyzyjnie w języku docelowym.

Tłumaczenia szeptane

„Szeptanka” to tłumaczenie, które odbywa się w sytuacji, gdy tłumacz siedzi obok osoby, która nie zna języka i przekłada dla niej po cichu najistotniejsze informacje z wypowiedzi mówcy. Tłumaczenie szeptane jest stosowane podczas rozmów handlowych lub w innych sytuacjach, w których uczestniczy niewielka liczba osób, ale tylko jedna z nich potrzebuje tłumacza.

Tłumaczenia on-line

Tłumaczenie konferencyjne on-line jest formą tłumaczenia symultanicznego. Odbywa się na specjalnie wyposażonej platformie podczas spotkań lub konferencji prowadzonych w trybie zdalnym. Najbardziej popularne platformy do tego rodzaju tłumaczeń to: Microsoft Teams, Zoom, WEBEX, Skype. Tłumacze pracują w oddzielnych pomieszczeniach lub zdalnie i przekazują tłumaczenie na żywo. Coraz częściej korzysta się też z rozwiązań w trybie hybrydowym, czyli część uczestników wydarzenia jest na sali konferencyjnej, a część uczestników lub prelegenci są w systemie online.

Tłumaczenie ad hoc

Jest to tłumaczenie przeprowadzane w sytuacjach nagłych, w których tłumacz jest nieoczekiwanie potrzebny do przetłumaczenia wypowiedzi lub tekstu. Często z tego typu rozwiązań korzystają placówki medyczne, szpitale, policja, straż graniczna lub inne służby. Ze względu na tryb urzędowy do realizacji tej usługi wzywani są tłumacze przysięgli.

Chętnie dzielimy się naszym 25 letnim doświadczeniem

Dobór odpowiedniego rodzaju tłumaczenia do potrzeb naszych klientów oraz koordynacja wydarzeń jest zawsze bezpłatna. Zapraszamy do zapoznania się z opinią naszych klientów

Sekretariat

tel. (+48) 71 344 80 01
e-mail: info@yellow.pl

h

Tłumaczenia pisemne

tel. (+48) 662 164 055
e-mail: tlumaczenia@yellow.pl

Konferencje

tel. (+48) 662 199 990
e-mail: konferencje@yellow.pl

Szkolenia językowe

tel. (+48) 508 241 361
e-mail: kursy@yellow.pl