Transkreacja, czyli praca twórcza tłumacza.

Transkreacja, czyli praca twórcza tłumacza.

Transkreacja to termin, który pochodzi od dwóch słów „translacja” (tłumaczenie) i „kreacja” (tworzenie). Wskazuje zatem na twórcze podejście tłumacza do przekładu. Zwraca uwagę na fakt, że pewnych tekstów nie sposób przetłumaczyć mimo świetnego warsztatu i...