Tłumaczenia przysięgłe

Oferujemy tłumaczenia przysięgłe w ponad 50 językach. Nasz wewnętrzny dział QA przeprowadza każdorazowo dodatkową weryfikację, zgodnie z normą ISO 17100:2015. Oferujemy również uwierzytelnienie tłumaczeń podpisem kwalifikowanym. 

Tłumaczenia przysięgłe

Zawód tłumacza przysięgłego jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonującym w oparciu o ustawę z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U.2019.1326 t.j. z dnia 17 lipca 2019 r.).

Tłumaczenie przysięgłe ma charakter urzędowy i jest stosowane w przypadkach, gdy przetłumaczony dokument musi mieć moc prawną, np. w dokumentach osobowych, aktach notarialnych, aktach małżeństwa, dokumentach sądowych, a także w umowach i kontraktach międzynarodowych, czy sprawozdaniach finansowych.

Tłumaczenie przysięgłe musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego, który został zaprzysiężony przez odpowiedni organ państwowy i posiada uprawnienia do wykonywania i poświadczania tego rodzaju tłumaczeń. Tłumaczenie przysięgłe jest opatrzone podpisem tłumacza przysięgłego oraz pieczęcią, która potwierdza autentyczność tłumaczenia.

Tłumaczenie przysięgłe jest wiążące i ma moc prawną, dlatego też jest wymagane w obiegu urzędowym. W przypadku dokumentów takich jak np. akty urodzenia czy ślubu, dyplomy, akty notarialne tłumaczenie przysięgłe może być niezbędne, aby dokumenty te były uznane w innym kraju.

Uwierzytelnienie tłumaczenia podpisem kwalifikowanym

Podpisywanie tłumaczeń przysięgłych kwalifikowanym podpisem elektronicznym polega na zastąpieniu tradycyjnego podpisu tłumacza przysięgłego jego podpisem elektronicznym. W tym przypadku tłumaczenie jest najpierw wydrukowane, a następnie zeskanowany plik jest podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez tłumacza przysięgłego.

W Polsce, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym, tłumacze przysięgli mają możliwość podpisywania tłumaczeń kwalifikowanym podpisem elektronicznym od 1 lipca 2016 roku.

Sekretariat

tel. (+48) 71 344 80 01
e-mail: info@yellow.pl

h

Tłumaczenia pisemne

tel. (+48) 662 164 055
e-mail: tlumaczenia@yellow.pl

Konferencje

tel. (+48) 662 199 990
e-mail: konferencje@yellow.pl

Szkolenia językowe

tel. (+48) 508 241 361
e-mail: kursy@yellow.pl