Internetowe Dzienniki Zajęć

Planowanie szkolenia językowego, przygotowanie programu, monitorowanie postępów, testy i sprawdziany, kontrola frekwencji uczestników, czytelne raporty metodyczne i rozliczenia z Zamawiającym wszystko to zapewniają nam Internetowe Dzienniki Zajęć. Proste, autorskie oprogramowanie, sprawdzone w setkach szkoleń językowych. 

 Internetowe Dzienniki Zajęć

Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu opartemu o bazy danych MySQL dysponujemy na bieżąco wszystkimi informacjami niezbędnymi do efektywnego nadzoru nad programem dydaktycznym, takimi jak: opis zrealizowanych zajęć, frekwencja, liczba godzin, testy i sprawdziany, raporty metodyczne etc.

Ponieważ naszymi bezpośrednimi zleceniodawcami są działy personalne lub działy szkoleń firm i instytucji, dokładamy starań, aby zapewnić im jak najlepszy nadzór nad wszystkimi prowadzonymi przez nas szkoleniami.

Każdy lektor po przeprowadzeniu zajęć loguje się w swoim panelu i wprowadza dane dotyczące zrealizowanego materiału i frekwencji. Zamawiający może w każdej chwili skontrolować frekwencję słuchaczy w danej grupie, zrobić zestawienie za wybrany okres oraz zapoznać się z materiałem realizowanym od początku trwania kursu. Program zapewnia również efektywny nadzór nad rozliczeniami oraz umożliwia ich planowanie.

Zaloguj się do dziennika jako:

Sekretariat

tel. (+48) 71 344 80 01
e-mail: info@yellow.pl

h

Tłumaczenia pisemne

tel. (+48) 662 164 055
e-mail: tlumaczenia@yellow.pl

Konferencje

tel. (+48) 662 199 990
e-mail: konferencje@yellow.pl

Szkolenia językowe

tel. (+48) 508 241 361
e-mail: kursy@yellow.pl