Tłumacz przysięgły Czeski

Tłumaczenia przysięgłe w języku czeskim

Podczas tłumaczenia ważnych dokumentów sądowych, urzędowych i nie tylko, warto skorzystać z usług czeskiego tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia „zwykłego” może dokonać każda osoba posługująca się biegle językiem obcym, jednak aby niektóre dokumenty nabrały właściwej formy, konieczna jest odpowiednia pieczęć, którą dysponuje wyłącznie tłumacz przysięgły. Chodzi tu m.in. o dokumenty mające trafić docelowo do urzędów, takie jak: akty małżeństwa, akty urodzenia, akty zgonu, świadectwa pracy, itp.

TŁUMACZE PRZYSIĘGLI – DLACZEGO WARTO?

Tłumacze przysięgli z czeskiego każdorazowo ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszelkie błędy mogące pojawić się w wykonywanym przez nich tłumaczeniu. Tłumaczem przysięgłym nie może jednak zostać każdy.

W 2005 roku weszła w życie nowa ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, mówiąca o tym że tłumaczenia uwierzytelnione mogą wykonywać tylko tłumacze, którzy, po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie, zostali wpisani na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Tłumaczenia przysięgłe dotyczą najczęściej dokumentów urzędowych, jednak na życzenie Klienta możemy wykonać tłumaczenie każdego zleconego nam dokumentu.

Profesjonalni, rzetelni, poufni

Tłumaczenia przysięgłe z czeskiego, poza wspomnianą już pieczęcią wyróżnia również forma. Każde tłumaczenie uwierzytelnione zawsze ma postać papierową.

Jest to to specyficzna forma pracy, która regulowana jest aspektami prawnymi i dotyczy ona wszelkich dokumentów posiadających moc prawną, które tłumacz przysięgły musi poświadczyć swoją pieczęcią w celu uwierzytelnienia przekazu.

To usługa, która wymaga rzetelności, poufności oraz pełnego profesjonalizmu. Właśnie takie atrybuty wyróżniają nasze biuro tłumaczeń, które już od wielu lat świadczy tłumaczenia przysięgłe we Wrocławiu.