Projekty unijne

Zrealizowaliśmy kilka unijnych projektów

Projekty unijne

poklOkres programowania 2007-2013                                      

W okresie 1.01-30.10.2011 zrealizowaliśmy w woj. małopolskim projekt “W mojej firmie jestem też tłumaczem…” z poddziałania 8.1.1 POKL skierowany do mikro- i małych przedsiębiorców oraz ich pracowników, którego celem było uzyskanie kwalifikacji tłumacza pary języków: polski-angielski. Projekt zakładał przeszkolenie 30 osób  w zakresie tłumaczeń i przekładów z- i na język angielski, szczególnie pod kątem wykonywanie tłumaczeń na potrzeby własnej firmy.

Szkolenie w projekcie obejmuje 180 godzin lekcyjnych wykładów i ćwiczeń w formie sesji weekendowych. Przewidziano również szkolenie z technik szybkiego czytania i zapamiętywania, co podniesie skuteczność nauczania.

Warunkiem udziału w projekcie jest znajomość języka angielskiego na poziomie min. B-2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. O przyjęciu decyduje wynik egzaminu.

Grupę docelową stanowią mikro- i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Województwa Małopolskiego (posiadające tu siedzibę, oddział, filię) i ich pracownicy(e) wykonujący(e) pracę w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdujących się w województwie małopolskim.

W związku z występującą w projekcie pomocą publiczną, uczestnicy są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20% wartości szkoleń, tj.: 950,46 zł / osoba.

Szczegóły na stronie projektu www.szkoleniakrakow.eu

unia_europejskaOkres programowania 2005-2006, działanie 2.1 ZPORR             

W latach 2005-2007 zrealizowaliśmy jeden z największych projektów edukacyjnych na Dolnym Śląsku -„Nauka języków obcych drogą do osiągnięcie sukcesu na rynku pracy”, z działania 2.1 ZPORR. W ramach projektu zostały osiągnięte wszystkie planowane cele i rezultaty.

Wartość Projektu wynosiła 1.243.564 zł, a pomocą zostało objętych 618 osób, w tym 425 kobiet (68,7%). Obecnie projekt jest rozliczony i zamknięty.

Telewizja Dolnośląska TEDE zaprezentowała nasz projekt w cyklu programów “Eurosukces”:http://www.tede.pl/europa/index2_3.html

Po zakończeniu projektu zostaliśmy uhonorowani wyróżnieniem EUROSTANDARD 2007 “Przeglądu Gospodarczego”.

Learn More