Internetowe dzienniki zajęć

Opis zajęć, liczba godzin, frekwencja. Dostęp online!

Internetowe dzienniki zajęć

Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu opartemu o bazy danych MySQL, dysponujemy na bieżąco wszystkimi informacjami niezbędnymi do efektywnego nadzoru nad programem dydaktycznym, jak: opis zrealizowanych zajęć, frekwencja, liczba godzin, raporty metodyczne etc.
Ponieważ naszymi bezpośrednimi zleceniodawcami są działy personalne lub działy szkoleń firm i instytucji, dokładamy starań, aby zapewnić im jak najlepszy nadzór i kontrolę nad wszystkimi prowadzonymi przez nas szkoleniami.

Każdy lektor po przeprowadzeniu zajęć loguje się w swoim panelu roboczym na stronie www.yellow.pl i wprowadza dane dotyczące frekwencji i zrealizowanego w danym dniu materiału. 
Klient, dzięki loginowi z parametrem „tylko do odczytu”, może w każdej chwili skontrolować frekwencję słuchaczy w danej grupie, zrobić zestawienie za wybrany okres oraz zapoznać się z materiałem realizowanym od początku trwania kursu. Program zapewnia również efektywny nadzór nad rozliczeniami oraz umożliwia ich planowanie

Logowanie do Internetowych Dzienników Zajęć

Na głównej stronie programu wymienione są wszystkie grupy językowe w danej firmie, ich poziom zaawansowania, terminy zajęć oraz nazwiska lektorów.

dzienniki2

Po przejściu do pola „zajęcia”, można zapoznać się z informacjami dotyczącymi realizowanego materiału i ilości przeprowadzonych zajęć. Tu również znajdują się uwagi dotyczące zmian terminów i zastępstw.

dzienniki3

W polu „obecność” można sprawdzić frekwencję na danych zajęciach oraz utworzyć zestawienie obecności za dany okres.

dzienniki4

Zaloguj się do Internetowych Dzienników Zajęć

Learn More