Poziomy zaawansowania

A jaki jest Twój poziom?

Poziomy zaawansowania

0. Beginners

Poziom zakładający całkowitą nieznajomość języka; tu również: “False Beginners”, czyli osoby, które kiedyś rozpoczęły naukę, ale wskazane jest, aby zaczęły jeszcze raz od początku.

60 godzin

1. Elementary

Elementarna komunikacja w typowych sytuacjach dnia codziennego, prezentacja własnej osoby, zrozumienie podstawowych zwrotów. Podstawowe pytania, powitania, prośby, propozycje, udzielanie odpowiedzi, wyrażanie prostych opinii i odczuć.

60 godzin

2. Simple Communication Level

Możliwość zrozumienia zdań i wypowiedzi skierowanych bezpośrednio, porozumiewanie się w zakresie pojęć związanych z własną pracą, umiejętność zasięgnięcia informacji, rozmowy telefoniczne, sformułowania grzecznościowe, zrozumienie prostych tekstów.

60 godzin

3. Pre-Intermediate

Umiejętność wyrażenia ofert, sugestii, porad, instrukcji. Komunikacja w zakresie związków czasowych, przyczynowych etc. Kompleksowe opracowanie czasów przeszłych i przyszłych. Strona bierna.

60 godzin

4. Basic Conversation Level

Zrozumienie większości pytań, wypowiedzi, sugestii etc. Rozmowa na tematy związane z pracą, umiejętność prezentacji o charakterze zawodowym. Uzyskiwanie i udzielanie informacji. Możliwość aktywnego uczestnictwa w rozmowie. Rozumienie typowej korespondencji handlowej, telefony związane z pracą. Pisanie typowych listów i pism.

60 godzin

5. Intermediate

Utrwalenie struktur gramatycznych i ich funkcji. Eliminacja “typowych błędów”. Używanie pełniejszych, kompleksowych struktur leksykalnych. Umiejętność prowadzenia prezentacji i spotkań. Uczestnictwo w dyskusjach.

60 godzin

6. Operational Level

Możliwość uczestnictwa w spotkaniach lub kursach zawodowych w j. ang. Prezentacje, raporty, dyskusje. Pozyskiwanie złożonych informacji i wyjaśnianie niejasności. Pełne uczestnictwo w rozmowie native speakerów. Korzystanie z czasopism i literatury fachowej, korespondencja handlowa etc. Funkcjonalne wykorzystanie języka również w sytuacjach stresowych.

Learn More