Metody nauczania

Nowoczesne i uznane metody - komunikacyjna i dual_IMPACT

Metody nauczania

Stosujemy nowoczesne, uznane metody: Staramy się zawsze dostosować metody nauczania do wymagań i potrzeb słuchaczy. Ze względu na potwierdzoną skuteczność, stosujemy najczęściej dwie metody:Komunikacyjną i dual_IMPACT®.

Metoda komunikacyjna pozwala opanować praktyczne aspekty języka z poszerzeniem o zagadnienia branżowe. Traktujemy język obcy jako narzędzie do sprawnego porozumiewania się, stąd kładziemy nacisk na ćwiczenia konwersacyjne i leksykalne przy stosunkowo niedużej ilości materiału opisowego.

Na wyższych poziomach zaawansowania rekomendujemy metodę dual_IMPACT® polegającą na zintegrowaniu zajęć prowadzonych przez lektora polskiego i native speakera. Dzięki Internetowym Dziennikom Zajęć, każdy z lektorów ma stały wgląd do zajęć realizowanych przez drugą osobę. Program stanowi więc zamkniętą całość i można go dopasować do wymagań i potrzeb słuchaczy.

Jesteśmy ponadto szkołą partnerską Direct Method for English, co daje nam możliwość korzystania z nowoczesnych programów i pomocy dydaktycznych metody bezpośredniej.

Nasza oferta edukacyjna obejmuje ponadto kursy E-LEARNING na platformie eTutor obejmującej ponad 150 jednostek lekcyjnych na różnych poziomach zaawansowania, szyte na miarę szkolenia BLENDED LEARNING, polegające na połączeniu szkoleń internetowych i zajęć z lektorem, a także konwersacje on-line przez SKYPETM

Wszyscy nasi lektorzy dysponują co najmniej kilkuletnim doświadczeniem i udokumentowanymi referencjami; są to m.in. pracownicy wyższych szkół, doktoranci, osoby legitymujące się np. kilkuletnim stażem w prowadzeniu kursów językowych za granicą oraz native speakerzy o potwierdzonych kwalifikacjach pedagogicznych.

Wszystkie kursy są nadzorowane od strony dydaktycznej i metodycznej.

Learn More