Dlaczego nasze szkolenia są efektywne…

Ponieważ nasze zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem nowoczesnych metod

Dlaczego nasze szkolenia są efektywne...

(1) Bezpłatny audyt kompetencyjny i zajęcia próbne

Programy nauczania opracowujemy w oparciu o przeprowadzony na wstępie audyt kompetencyjny. Audyt składa się z analizy potrzeb, testu strukturalnego i rozmowy z metodykiem. Jest to bezpłatny standard oferowany przez nas przed rozpoczęciem każdego szkolenia.

Celem audytu jest ocena poziomu zaawansowania uczestników, podział na grupy oraz ustalenie ramowego planu szkoleń.

Istotnym czynnikiem kształtowania elastycznych i skutecznych programów nauczania jest fakt, iż specjalizujemy się w pracy z osobami dorosłymi, aktywnymi zawodowo, skoncentrowanymi na nauce praktycznego języka.

(2) Monitoring i ocena postępów

Wypracowaliśmy spójny system oceny postępów i raportów opisujących metodyczny i organizacyjny przebieg kursu. Dla każdej grupy lektor prowadzi dziennik zajęć, dokumentujący zrealizowany materiał, a każde zajęcia są potwierdzone podpisem jednego z uczestników.

“Internetowe Dzienniki Zajęć” zapewniają stały nadzór on-line nad prowadzonymi przez nas szkoleniami oraz możliwość tworzenia analiz i zestawień według zadanych kryteriów. Regularnie przeprowadzamy również sprawdziany postępów, na podstawie których lektor ocenia realizację programu i ewentualnie modyfikuje go.

Zleceniodawca otrzymuje semestralne raporty metodyczne opisujące przebieg kursu, zrealizowany materiał, frekwencję i postępy uczestników.

(3) Metody nauczania

Staramy się zawsze dostosować metody nauczania do wymagań i potrzeb słuchaczy. Ze względu na potwierdzoną skuteczność stosujemy dwie metody: Komunikacyjną i dual_IMPACT®.

Metoda komunikacyjna pozwala opanować praktyczne aspekty języka z poszerzeniem o zagadnienia branżowe. Traktujemy język obcy jako narzędzie do sprawnego porozumiewania się, stąd nacisk na ćwiczenia konwersacyjne i leksykalne przy stosunkowo niedużej ilości materiału opisowego.

dual-impact

Metoda dual_IMPACT® polega na zintegrowaniu zajęć prowadzonych przez lektora polskiego i native speakera. Dzięki Internetowym Dziennikom Zajęć, każdy z lektorów ma stały wgląd do zajęć realizowanych przez drugą osobę. Program stanowi więc integralną całość i można go dopasować optymalnie do wymagań i potrzeb słuchaczy.

(4) Formuła kursów

Intensywność i zakres programowy szkoleń zależy od Państwa potrzeb. Kursy mogą być realizowane w systemie standardowym, tzn. według ustalonego planu, lub jako zajęcia o elastycznej formule. Mogą Państwo również odwołać lub przesunąć zajęcia, powiadamiając nas o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. Zajęcia prowadzimy w siedzibie klienta lub u nas (ul. Piłsudskiego 13, biurowiec ASCO, IV p.).

(5) Materiały dydaktyczne

Dobór materiałów zależy od poziomu zaawansowania słuchaczy i wynika z przeprowadzonego na wstępie audytu kompetencyjnego. Korzystamy wyłącznie z podręczników renomowanych wydawnictw, zawierających również ćwiczenia oraz materiały audio. Ponadto lektorzy poszerzają program zajęć o elementy autorskie odpowiadające specyfice danego kursu.

Learn More