-3 % tłumaczenia ustne, tłumaczenia specjalistyczne, tłumaczenia symultaniczne,